ประทับใจเป็นบ้า ฉบับที่ 11

“ประทับใจเป็นบ้า” เป็นโพสต์ที่เราเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เราประทับใจในเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ สถานที่ เพลง อาหาร หรือสัตว์ประหลาดที่ได้พบ บางอย่างอาจจะมีคำบรรยายสั้นๆ บางอย่างก็อาจจะไม่มี แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประทับใจทั้งนั้นเลย

Part of Your World ภาษาญี่ปุ่น
เพลง I’ll Make a Man Out of You เกิดมาเพื่อเวอร์ชันภาษาไทย (สร้างนายเป็นชายแท้) ฉันใด เพลง Part of Your World ก็เกิดมาเพื่อเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น (パート・オブ・ユア・ワールド) ฉันนั้น

Share:

Leave a Reply